Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Fødselsregistrering og dåb i Christians Kirke

fad til døbefont

Dåben er en bekræftelse af det enkelte menneskes tro og tilhørsforhold til kirken – og en forudsætning for at blive medlem af folkekirken.

I Christians Kirke døber vi meget gerne jeres børn, også selv om I bor uden for sognet. Vi døber også gerne voksne – der er ingen aldersgrænse for, hvornår du kan blive døbt, og Christians Kirke forestår jævnligt voksendåb. Men hvis du én gang er blevet døbt, kan du ikke blive det igen.

Barnedåb

Vil I gerne have jeres barn døbt i Christians Kirke, skal I kontakte kirkens kordegn eller en af præsterne for at træffe aftale om dato og tid for dåben. Barnedåben kan først bestilles, når jeres barn er født, da vi skal bruge barnets cpr.nr.
OBS: Dåben kan tidligst bestilles 6 måneder forud.

Vi ser gerne, at I kommer til gudstjeneste en søndag inden dåben, og ser hvordan det foregår i Christians Kirke. Det er naturligvis en fordel, hvis I kommer hos den præst, der skal døbe jeres barn, især hvis I har spørgsmål til præsten vedr. dåben.
I er naturligvis altid velkomne til at ringe til præsten - blot I husker de har fri hver mandag.

Faddere

Der skal være 2-5 faddere med som vidner til dåben. En måneds tid før dåben skal kordegnen på kirkekontoret have navne og adresser på de faddere, som skal være med ved dåben.  Fadderne skal selv være døbt og være over konfirmationsalderen.Fadderne skrives ind i kirkebogen som vidner på, at dåben er sket. Og under den kirkelige handling lover de at gøre deres til, at barnet får den nødvendige voksenstøtte og kærlighed gennem sin opvækst, og til at barnet oplæres i den kristne tro.

Ved dåben bæres barnet af en af forældrene eller fadderne, og det er denne person, der bekræfter troen for barnet.

Normalt er dåben en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen kl. 10. På den måde bliver barnet modtaget i det fællesskab, som menigheden udgør. Men det er også muligt at aftale med præsten, at dåben holdes på et andet tidspunkt ved en særlig dåbsgudstjeneste eller ved lørdagsdåb, der oftest er med flere familier og typisk holdes om formiddagen.

Dåb af større børn og voksne

Du kan blive døbt i kirken uanset din alder. Størstedelen af unge, der bliver døbt, vælger det i forbindelse med konfirmationsforberedelsen, og dåben afholdes typisk kort inden konfirmationen.

Når større børn eller voksne bliver døbt, bekræfter de selv deres tro under den kirkelige handling, men er du under 18 år, skal du stadig have 2-5 faddere, som skal skrives ind i kirkebogen og være med ved dåben.

Hvis du som voksen ønsker at blive døbt, skal du som regel igennem et kortere samtale- eller undervisningsforløb med præsten først. Du skal have mindst to vidner med til dåben, og kordegnen skal have navn og adresse på vidnerne en måned før.
 

Regler for fødselsregistrering, fadderskab og navngivning

Når et barn er blevet født, indberetter jordemoderen barnets fødsel. Hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen, skal forældrene selv melde fødslen til kordegnen på kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen.

Hvis I er gift, bliver faderskabet automatisk registreret. Ugifte forældre skal registrere fadderskabet på borger.dk senest 14 dage efter barnets fødsel. Hvis faderskabet ikke er registreret senest 14 dage efter barnets fødsel, skal faderskabet fastslås hos Statsforvaltningen.

Jeres barn skal navngives inden for seks måneder efter fødslen. Navngivningen kan enten ske online via borger.dk eller ved dåb i en folkekirke eller et anerkendt trossamfund.

Borger.dk

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi betyder, at registreringer som fødsel, faderskab, administrativ navngivning, navneændring samt dødsfald fremover skal indberettes på www.borger.dk.

På Borger.dk findes de fleste emner under menupunktet Familie og børn, mens dødsfald findes under Sundhed og sygdom.

Kordegnekontoret

Kordegnekontoret har åbent for telefontid og fysisk henvendelse:

Mandag - torsdag kl. 9.30-13.00.

Kontaktoplysninger

tlf.: 32 54 15 76

mail: christians.sogn@km.dk

Foto/video

Det er ikke tilladt at fotografere eller filme under gudstjenester eller kirkelige handlinger. Vi stiller derimod gerne op til fotografering efter gudstjenesten, hvis I ønsker det.

Parkering

Parkering ved Christians Kirke er kun muligt for kørestolsbrugere efter aftale med kirketjenerne - deres kontaktoplysninger finder du under fanen 'øvrig information'.