Bisættelse og begravelse i Christians Kirke

Rummelighed og plads til nærvær. Det er dét, Christians Kirke vil møde jer med, når en nær er gået bort.

Som pårørende er det altid sognepræsten eller kordegnekontoret i det sogn, hvor afdøde boede, I skal kontakte. I velkomne til at kontakte sognepræst Flemming Pless, som kan oplyse jer om alle de praktiske ting, der skal foretages i forbindelse med et dødsfald. Tidspunktet for bisættelsen eller begravelsen aftaler I også med præsten, og sammen med vælger I salmer og drøfter jeres tanker og ønsker for den kirkelige handling.

De fleste får en bedemand til at hjælpe med de praktiske ting, og såvel bedemanden som præsten kan oplyse om mulighederne for offentlig støtte, hvis I som pårørende har svært ved at dække udgifterne.

Christians Kirkes præster står selvfølgelig også til rådighed, efter I har mistet en kær. I er altid velkomne til at henvende jer til præsterne og bede om en samtale - sorgen kan selvsagt ikke fjernes, men måske give samtalen give jer nogle redskaber til at leve med sorgen og savnet.
 

Borger.dk

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi betyder, at registreringer som fødsel, faderskab, administrativ navngivning, navneændring samt dødsfald fremover skal indberettes på www.borger.dk.

På Borger.dk findes de fleste emner under menupunktet Familie og børn, mens dødsfald findes under Sundhed og sygdom.

Kordegnekontoret

Personregister- og regnskabsfører Eva Herner Nymand træffes:

Mandag - Fredag kl. 9.30-13.00

Telefonisk uden for kontortid:
Tirsdage kl. 16.00-18.30

Kontakt

tlf.: 32 54 15 76

mail: christians.sogn@km.dk