Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Corona-virus - sådan forholder vi os

Lysekrone og loger

Opdateret 5. juli 2021:

Kirkekontoret er lukket for fysisk henvendelse

Kirkekontoret er fortsat lukket for fysisk fremmøde, men du kan stadig kontakte kordegnen på telefon eller mail i åbningstiden: mandag-fredag kl. 9.30-13 samt tirsdage kl. 16-18.30.  Du finder kordegnens kontaktoplysninger under 'Kontakt'

Kirkelige handlinger afholdes

Kirken er åben for gudstjenester, dåb og begravelser.  Her gælder afstandskrav, der betyder,  at man kun må sidde et bestemt antal i logerne og på markerede bænke. Gudstjenester har siden 21. april 2021 igen været af fuld varighed og med fællessang.

Når der synges, skal der være 2 meters afstand mellem personer, som ikke er fra samme husstand, og der er et krav om 4 kvadratmeter per besøgende i kirken. Det betyder, at vi i Christians Kirke har plads til 243 kirkegængere ad gangen.

Kirkens andre aktiviteter

Vi kan igen afholde koncerter og andre kulturelle og sociale arrangementer i kirken.

Menighedsaktiviteter, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, er undtaget fra de generelle bestemmelser om forsamlingsforbud, men omfattet af reglerne i Kirkeministeriets bekendtgørelse om større menighedsarrangementer.

Hvis deltagerantallet overstiger hhv. 50 personer (indendørs arrangement) og 100 personer (udendørs arrangement), stilles der krav om 1 meters afstand og coronapas.

 

 


 

Andre tiltag og retningslinjer

Sprit ved indgang og i kirkerummet

Vi beder alle kirkegængere og andre besøgende respektere, at hænder skal sprittes af før indgang til og udgang af kirken samt før nadveren.

Nadver

I den udstrækning, at nadver kan afholdes, sker det under særlige hensyn, så vi sikrer den nødvendige afstand.

Salmebøger

Vi roterer mellem to standere af salmebøger, så hver salmebog sættes i 'karantæne' efter brug. Du kan derfor roligt tage en salmebog og synge med.

Dåb

Normalt afholder vi dåb af op til tre dåbsbørn i forbindelse med søndagens højmesse. Vi hilser fortsat dåbsbørn og deres familier velkommen som - men under skærpede hensyn; vi tager højst to dåbsfamilier ind ved hver højmesse, og der er en øvre begrænsning på antallet af gæster, hver dåbsfamilie kan invitere med i kirken - nærmere information herom kan fås gennem kirkekontoret. På den måde kan såvel dåbsfamilier som almindelige kirkegængere føle sig trygge i, at den behørige afstand sikres.

Private kirkelige handlinger

Ved vielser og bisættelser forholder Christians Kirke sig - som i alle andre situationer - til de retningslinjer, der er udstukket af myndighederne. Det kan betyde et loft på antallet, vi må lukke ind i kirken - og det kan betyde, at I må sidde med større afstand end normalt, når det ikke gælder familiemedlemmer, I bor sammen med.

Koncerter

Har du spørgsmål til kommende koncerter eller tidligere koncerter, der risikerer at blive/er blevet aflyst, henviser vi til koncertens arrangør. Arrangøren fremgår så vidt muligt i koncertbeskrivelserne her på hjemmesiden, men kan ellers ses dér, hvor billetterne er udbudt til salg. Christians Kirke er ikke ansvarlig for salg af billetter og kan derfor ikke svare på spørgsmål omkring refusion, ledsagerbilletter etc.

Kontakt os

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte kordegnekontoret på email: christians.sogn@km.dk eller telefon: 3254 1576 (se telefontid under Kontakt).