Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Corona-virus - sådan forholder vi os

Kirken er åben - det er vi glade for. Og vi er meget optagede af, at kirken skal være et trygt sted at besøge og være for alle. Derfor har kirkens personale og menighedsråd igangsat en række tiltag for at sikre, at vi kan samles på sikker vis. Herunder kan du orientere dig om nogle af disse tiltag.

 

Krav om mundbind eller visir - i kirken og på kirkekontoret

Der er fra d. 29. oktober 2020 indført påbud om at bære mundbind eller visir i alle offentlige institutioner - det gælder også i folkekirken. Besøger du kirken, skal du bære mundbind eller visir, når du ind og ud ad kirken, og når du bevæger dig rundt - det er tilladt at tage det af, når du sidder på din plads, og du behøver ikke tage det på, hvis du kortvarigt står op i kirken under en tjeneste. Du er altid velkommen til at spørge kirkens personale, hvis du er i tvivl. Har du et ærinde på kirkekontoret, gælder kravet om mundbind eller visir også her.

Sprit ved indgang og i kirkerummet
Vi beder alle kirkegængere og andre besøgende respektere, at hænder skal sprittes af før indgang til og udgang af kirken samt før nadveren.

Pladsbegrænsning på kirkebænke og i loger
Kun hver anden kirkebænk bruges, og skilte angiver max antal personer per bænk og loge.

Kirkebænke til særligt sårbare
Ved siden af kirkens lift er indrettet bænke forbeholdt særligt sårbare - placeringen skyldes dels den gode afstand til spillebord og sangere samt den nemme adgang til liften for eventuelle gangbesværede besøgende.

Nadver
Nadveren holdes under særlige hensyn, så vi sikrer den nødvendige afstand.

Arrangementer med sang
Max antallet, vi må sidde på bænke og i loger, sænkes ved arrangementer med sang - herunder højmesser og andre kirkelige handlinger - for at sikre den nødvendige afstand.

Salmebøger
Vi roterer mellem to standere af salmebøger, så hver salmebog sættes i 'karantæne' efter brug. Du kan derfor roligt tage en salmebog og synge med.

Dåb
Normalt afholder vi dåb af op til tre dåbsbørn i forbindelse med søndagens højmesse. Vi hilser fortsat dåbsbørn og deres familier velkommen som - men under skærpede hensyn; vi tager højst to dåbsfamilier ind ved hver højmesse, og der er en øvre begrænsning på antallet af gæster, hver dåbsfamilie kan invitere med i kirken - nærmere information herom kan fås gennem kirkekontoret. På den måde kan såvel dåbsfamilier som almindelige kirkegængere føle sig trygge i, at den behørige afstand sikres.

Private kirkelige handlinger
Ved vielser og bisættelser forholder Christians Kirke sig - som i alle andre situationer - til de retningslinjer, der er udstukket af myndighederne. Det kan betyde et loft på antallet, vi må lukke ind i kirken - og det kan betyde, at I må sidde med større afstand end normalt, når det ikke gælder familiemedlemmer, I bor sammen med.

Koncerter
Har du spørgsmål til kommende koncerter eller tidligere koncerter, der er blevet aflyst, henviser vi til koncertens arrangør. Arrangøren fremgår så vidt muligt i koncertbeskrivelserne her på hjemmesiden, men kan ellers ses dér, hvor billetterne er udbudt til salg. Christians Kirke er ikke ansvarlig for salg af billetter og kan derfor ikke svare på spørgsmål omkring refusion, ledsagerbilletter etc.

For at sikre den nødvendige afstand er antallet af publikummer ved sæsonens store koncerter mindsket markant. Derudover vil der i år være tildeling af siddepladser, når du ankommer som publikum - på den måde sikrer vi, at I ikke sidder tættere end tilladt. Der vil være ekstra personale til at hjælpe og svare på spørgsmål. Al personale bærer mundbind eller visir, og der er naturligvis spritstandere tilgængelige ved samtlige indgange.

Grundet afstandssikring er det i år ikke muligt at parkere på kirkepladsen, heller ikke for handicapbiler. Sidder du i kørestol, kan du stadig få hjælp til at komme ind med lift, men med parkering andetsteds. Kontakt gerne kirketjenerne forud for koncerten, hvis du er i kørestol og får brug for assistance - se deres nummer under 'øvrig information - kontakt'.

 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte kordegnekontoret på email: christians.sogn@km.dk eller telefon: 3254 1576 (se telefontid under Øvrig info - Find os)
eller sognepræst Flemming Pless på 2165 2360.

Vi er der for jer.

Ophavsret: