Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Stillingsopslag - kordegnevikar

Christians Kirke på Christianshavn søger en kordegnevikar til vores kontor i Stanleys Gaard, Store Søndervoldstræde 2, 1421 København K. 
 
Stillingen ønskes besat snarest muligt og frem til den 30. april 2022.
 
Stillingen er på 25 timer pr. uge, og der er mulighed for efterfølgende fastansættelse.
Kontorets åbningstid er mandag-fredag fra kl. 9.30 til 13.00 samt kl. 16-18.30 på tirsdage. 
Ansøgningsfristen er 15.01.2022
 

Om kirken

Christians Kirke er en kirke med et højt aktivitetsniveau, både hvad angår kirkelige handlinger og kulturelle arrangementer. Kirken har gode kontorfaciliteter i vores sognegård Stanleys Gaard, som vi driver i fællesskab med Vor Frelser Kirke.
 

Arbejdet som kordegn i Christians Kirke omfatter følgende opgaver:

Personregistrering, kirkestatistik
Betjening af kirkekontoret
Vedligeholdelse af sognets kalender
Koordinator for Sognegården
Almindeligt forekommende kontorarbejde fx fordeling af (digital) post, arkivering, kollektregnskab og styring af kontantkasse mv.
Sekretærfunktion for menighedsråd samt praktisk tilrettelæggelse af møder.

Vi forventer, at du:

har gennemført grundmodul i personregistrering og gerne har erfaring med personregistrering. 
har erfaring med grundlæggende vedligeholdelse af hjemmeside og kalendersystem – kendskab til ChurchDesk vil være en fordel.
kan arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge din dag.
arbejder struktureret, omhyggeligt og er kvalitetsbevidst.
 

Ansøttelse og løn

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.
 
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
 
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.498,00 – 343.221,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 292.103,00 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.
 
OK tillæg på 835,75 kr. (nutidskroner). 
 
Alle beløb er for en fuldtidsstilling.
Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

 

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. 

Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering.

Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk. 

Sådan ansøger du

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Ingrid Flye Jensen på telefonnummer 22 17 82 36.
 
Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Ingrid Flye Jensen på mail til 7081fortrolig@sogn.dk
 
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. Januar 2022.
 
Kirkens Hjemmeside: www.christianskirke.dk
Menighedsrådet, Christians Kirke