Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkens historie

Kirken fotograferet fra den anden side af Torvegade

Christians Kirke blev opført i 1754 - 1759 efter tegninger af Nicolai Eigtved. Kirken hed oprindeligt Frederiks Tyske Kirke opkaldt efter Frederik V og tjente i mange år den tysktalende menighed i København, som ønskede sig deres egen kirke i den driftige bydel.

I forbindelse med statskuppet i januar 1772 omkring Christian den Syvende og Strueensee kom loven om indfødsretten, der sammen med den stigende utilfredshed med tysk påvirkning i Danmark i 1700-tallet gjorde det en hel del mere uhensigtsmæssigt at være tysktalende og sindet. Følgeligt faldt kirkens position i den kommende årtier til et lavpunkt i menighedens historie.

Fra 1832 til 39 holdt salmedigteren og præsten N. F. S. Grundtvig aftensang i Christians kirke. I de år formedes det kirkesyn hos Grundtvig, der fik så stor betydning for den nuværende Folkekirke.

Hans Hellighed Dalai Lama besøger Christians Kirke

I 1901 blev den taget i brug som almindelig dansk sognekirke og fik sit nuværende navn, opkaldt efter Christianshavns grundlægger Christian IV.

Fra 1920-er og frem til sin død i 1953 var kordegn Kofoed ansat i Christians kirke. Det er denne driftige mand, der lagde grunden til den skole, der stadig bærer hans navn. Kofoeds Skole begyndte i Christians kirkes menighedshus Stanleys Gaard i Store Søndervoldstræde med det motto, der stadig gælder mere end 80 år senere: hjælp til selvhjælp.

Vores menighed har gennem årene haft besøg af en lang række personligheder fra ind- og udland. Store Bededag år 2000 havde vi besøg af Hans Hellighed Dalai Lama, der talte ved en gudstjeneste ledet af Københavns biskop, Erik Norman Svendsen.

Find vej

Christians Kirke
Strandgade 1
1401 København K

Bus (2A, 9A, 40, 350S) og Metro (M1, M2) stopper ved Christianshavns Torv (Christianshavn St.).